ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
 
ACRRES wenst u een gelukkig & gezond 2023 !

 
 
 
Tuinbouw-reststromen als grondstof voor insectenkweek
In het Westland worden in de tuinbouw grote volumes afvalstromen gecreëerd waar op dit moment nog geen verwaarding mee plaatsvindt, anders dan composteren of bio-vergisting. De kweek van de Black Soldier Fly (BSF) op deze reststromen kan een interessante optie zijn om deze reststromen meer duurzaam te verwaarden.  Om die reden doen Greenpost West-Holland, Insectocycle en Wageningen University & Research onderzoek naar deze reststromen.
Lees meer  »
 
 
Keukenafval verwerken met compostwormen
In het ACRRES-lab is 7 weken lang een proef uitgevoerd met het verwerken van keukenafval door compostwormen in een nieuw prototype wormencomposter. Naar schatting kan 73% van het (organische) keukenafval dat een gemiddeld huidhouden in Nederland weggooit door wormen verwerkt worden. Compostwormen kunnen o.a. fruit en groente omzetten in vermicompost (wormenpoep) en nieuwe wormenbiomassa.
Leer meer  »
 
 
Project in beeld: Sunbiose
Grondgebonden zonneparken ondervinden steeds meer weerstand, met name doordat landbouwgrond gebruikt gaat worden voor de opwek van energie. Daarnaast staat de landbouwsector voor de uitdaging om te gaan met klimaatverandering: hogere temperaturen, meer droogte en zwaardere buien. Een oplossing zou kunnen zijn om gewassen te beschermen door zonnepanelen. Hierdoor kan op 1 perceel zowel duurzame energie opgewekt worden, als landbouw worden bedreven, dit wordt ook wel agri-PV genoemd. In het project Sunbiose worden proefopstellingen ontwikkeld en getest voor verschillende sectoren:
• Transparant zonne-energiesysteem boven peer en zachtfruit, zoals aardbeien, frambozen en bessen
• Mobiel zonne-energie boogtunnelsysteem voor grasland en strokenteelt
• Opties voor vollegrondsgewassen
In deze video leer je alles over dit project en over hoe Agri-PV een goede oplossing kan zijn.
Meer informatie: Hellen Elissen
 
 
Eerste melkveehouderij in Nederland past verticale PV panelen toe
In Culemborg zijn afgelopen september verticale zonnepanelen van Vrijstad Energie op de boerderij van Gijs de Raad geplaatst. Nu deze ook echt in gebruik zijn genomen is hij de eerste melkveehouder in Nederland die landbouw en zonne-energie (Agri-PV) op deze manier combineert.  Agrivoltaics (of Agri-PV) is het combineren van landbouw en zonne-energie, waar land multifunctioneel wordt ingezet. Dit kan in combinatie met gewasproductie, maar ook in combinatie met veehouderij.
Lees meer  »
 
 

Wat vond u van deze nieuwsbrief?

Laat het ons weten via info@acrres.nl
 
 
Wageningen Provincie Flevoland