ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
ACRRES staat voor: Application Centre for Renewable Resources. Het is een samenwerkingsverband van WUR Open Teelten en Wageningen Livestock Research. Op onze proeflocatie in Lelystad doen we toepassingsgericht onderzoek, verkenningen en praktijkdemonstraties op het gebied van duurzame energie, groene grondstoffen en kringlopen. Zo versterken we de rol van de landbouw in de energietransitie en het circulair maken van de economie.
 
 
ACRRES organiseert de tweede nationale waterstofdag op 17 juni 2022
Na een succesvolle eerste editie in 2020 is het 17 juni tijd voor de tweede nationale waterstofdag. Ditmaal met thema; De rol van het platteland in de waterstofeconomie. In de ochtend zijn er een aantal zeer interessante sprekers: Diederik Samson (kabinetschef Frans Timmermans), Sjaak van der Tak (LTO Nederland), Jop Fackeldey (gedeputeerde Provincie Flevoland), Willem Stehouwer (Toyota), Hyung-Ja de Zeeuw (Rabobank), Wouter van den Akker (Alliander) en Chris de Visser (WUR). 
Lees meer »
 
 
Verslag kennisdag 23 maart 
Op 23 maart organiseerde ACRRES een kennismiddag. Deze middag stond in het teken van reststromen. Het thema was dan ook: ”Reststromen: landbouw & industrie sluiten de cirkel”. Op de kennisdag waren er 6 verschillende inhoudelijke sessies en een rondleiding over het ACRRES terrein langs de pilotinstallaties die worden gebruikt in al het onderzoek. Van elke sessie is een kort verslag geschreven voor degenen die helaas niet bij de dag aanwezig konden zijn. Deze leest u hier terug.
 
 
Webinar Energie transitie: de kansen en mogelijkheden voor de landbouw
Op 9 mei om 20.00 uur organiseert nationale proeftuin precisielandbouw en boerderij van de toekomst het webinar over energie transitie en de kansen en mogelijkheden voor de landbouw. In het webinar staan we stil bij  trends op het gebied van energie transitie en kijken we naar verschillende energieconcepten. Enkele businessmodellen om meer hernieuwbare energie te produceren komen aan bod. 
Lees meer »
 
 
Eerste resultaten Sunbiose
De eerste conclusies van het agri PV project Sunbiose zijn binnen van groeiseizoen 2021 in kleinfruit. We zagen o.a. een aantal effecten van de zonnepanelen op framboos en aardbei die per gewas anders waren. Zo lag de productie van framboos maar 5 % lager onder zonnepanelen dan onder de traditionele foliekappen. In combinatie met o.a. de stroomopbrengsten is dit een zeer gunstige business case. De vruchten bevatten echter ook wat minder suiker. We gaan nader onderzoeken in hoeverre dit de smaakbeleving beïnvloedt. Op aardbei hadden de zonnepanelen geen gunstige effecten in de huidige opstellingen en zagen we een sterke terugval in de oogst. Diverse effecten zijn toe te schrijven aan de verschillende lichtgevoeligheden van gewassen.
Lees meer »
 
 
Go-Grass project voortgang: opschaling gestart

Het GO-GRASS project ontwikkelt een set van kleinschalige bio-based oplossingen om van grasreststromen hoogwaardige producten te maken. In het kader van dit project is ACRRES bezig met het opwaarderen van natuur- en bermgras tot grasvezels, die gebruikt kunnen worden in de papierproductie. Op dit moment zijn we druk bezig met het finetunen van het productie proces op labschaal, waarna we vervolgens kunnen gaan opschalen naar pilotschaal. Voor het opschalen is de aanbesteding inmiddels geweest en wordt er hard gewerkt in de gezamenlijke engineering fase. Als alles goed gaat, kan er in het 4e kwartaal voor het eerst mee getest worden. Ondertussen gaat het werk op het lab door, om het proces te optimaliseren. Daarnaast is er een groep studenten van de Wageningen Universiteit bezig voor het vak “Academic Consultancy Training” om een LCA te maken om het papier proces vanuit gras te vergelijken met het die vanuit hout. De groep zit nu in de afrondende fase dus meer info over hun bevindingen in de volgende nieuwsbrief! 
 

 
 
Nieuw project rond vermicomposteren
Onlangs is bij ACRRES een nieuw project opgestart voor het composteren van keukenafval met wormen in een zogenaamde wormencomposter. Het keukenafval gaat er aan de bovenkant in, wordt verteerd door de wormen die zich tussen de schroefbladen bevinden en aan de onderkant komt dan (wormen)compost vrij. Waste No Waste produceert deze wormencomposters en doet samen met ons onderzoek naar de haalbaarheid van gebruik op huishoudniveau. 30-40 % van ons afval bestaat uit organisch materiaal, doordat we keukenafval vaak direct in de afvalbak gooien. 
Lees meer »
 
 
Brochure over de rol van boeren en tuinders in de energietransitie
Nederland staat voor grote veranderingen: in 2050 moet onze energieconsumptie volledig gebaseerd zijn op duurzame bronnen. Denk aan wind, zon, biomassa en geothermie. In die aanstaande energietransitie is een grote rol weggelegd voor de agrarische sector. Bij ongeveer 50 procent van de initiatieven op het gebied van duurzame energie is nu al een boer of tuinder betrokken.Deze brochure schetst de mogelijkheden van de land- en tuinbouw, de ambities van ondernemers en de wil van de sector om samen met omwonenden en omgeving initiatieven te ontwikkelen. In 2030 moet Nederland volgens de Regionale Energiestrategie (RES) in totaal voor 35 TWh aan duurzame energie op land opwekken. Stel dat de landbouw een bod zou doen van 35 TWh. Wat zou er dan moeten gebeuren op elk van de 53.200 landbouwbedrijven? Boeren en tuinders wekken nu al voor 6,27 TWh aan duurzame energie op. De behoefte van 35 TWh zou vervolgens ingevuld kunnen worden met 2.000 vierkante meter extra zonnepanelen en twee boerderijwindmolens extra op elk bedrijf.
Download hier de brochure
 
 
Wat vond u van deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@acrres.nl

   
 
 
Wageningen Provincie Flevoland