‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
23 maart Kennisdag ACRRES: Landbouw & industrie sluiten de cirkel
Op 23 maart 2022 organiseert ACRRES de kennisdag met de titel: ‘Reststromen: landbouw & industrie sluiten de cirkel’.
Reststromen valoriseren, is dat iets waar u naar op zoek bent?
Kan uw reststroom uit de industrie van waarde zijn in de landbouw? Of andersom? Wij nodigen u uit bij ACRRES om samen met andere ondernemers en bedrijven ervaringen en ideeën te bespreken.
Er worden verschillende sessies georganiseerd waar u er 3 van mag kiezen:
  1. Van groen blad reststromen naar eiwitrijke diervoeding
  2. Meerwaarde uit bermgras en natuurmaaisel
  3. Opwaarderen kantjeboord reststromen door wormen en insecten
  4. Waterige reststromen als basis voor groene grondstoffen
  5. Reststromen voor biobased bouwmaterialen
  6. Nieuwe ingrediënten voor diervoeders: algen, wieren en vliegen
  7. Bewaring en jaarrond beschikbaarheid van reststromen
  8. Rondleiding langs pilotinstallaties ACRRES.
 Het programma is van 13.00 tot 18.00 uur.
Meer informatie vind u hier: https://www.acrres.nl/kennisdag2022/
 
Aanmelden is gratis maar wel verplicht en kan via de volgende link: https://www.acrres.nl/kennisdag2022/
 
 
Go-Grass project voortgang: bezoek aan Hof Wendbüdel
Het GO-GRASS project ontwikkelt een set van kleinschalige bio-based oplossingen om van grasreststromen hoogwaardige producten te maken. In het kader van dit project is ACRRES bezig met het opwaarderen van natuur- en bermgras tot grasvezels, die gebruikt kunnen worden in de papierproductie. Op dit moment zijn we druk bezig met het finetunen van het productie proces op labschaal, waarna we vervolgens kunnen gaan opschalen naar pilotschaal. In het proces wordt gebruik gemaakt van droogvergisting, om de suikers en eiwitten uit het gras te verwijderen en de vezel daarna over te houden. Om extra kennis en vaardigheid op te doen zijn we daarom met een gezelschap vanuit ACRRES op bezoek geweest bij Hof Wendbüdel in Duitsland. Zie http://www.wendbuedel.de/ voor meer informatie.  
Lees meer »
 
 
Mogelijkheden voor de zwarte wapenvlieg in de eiwittransitie
In de eiwittransitie lijken insecten een mogelijke oplossing, die tegelijkertijd kunnen bijdragen aan circulariteit en de biobased economie. Om te zien of insecten inderdaad hun belofte hierin kunnen waar maken, moet er naar verschillende facetten van insectenproductie worden gekeken.Voor de PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat zijn er het afgelopen jaar door ACRRES meerdere zwarte wapenvlieg proeven uitgevoerd.
Lees meer »
 
 
Nieuwe PPS: BSMO 
Het onderzoeksproject PPS Betere stal, betere mest, betere oogst is afgelopen jaar van start gegaan. Momenteel vinden er in de kringloop van stal tot veld al veel innovaties plaats. Echter: ze staan onvoldoende met elkaar in verbinding. Door deze innovaties integraal te verbinden met elkaar wordt afwenteling voorkomen en ontstaat er een nieuwe werkwijze met marktkansen en méér circulariteit. De PPS is onderverdeeld in meerdere werkpakketen die nauw met elkaar samenwerking. ACRRES is betrokken bij de verdere bewerking van de meststromen die uit de nieuwe stalsystemen komen, zodat deze optimaal aansluiten bij de wensen op het veld. Een eerste inventarisatie van scheidings, be- en verwerkingstechnieken is opgesteld en wordt spoedig besproken binnen de klankbordgroep. Technieken zijn onderverdeeld in chemische, biologische en fysische (scheidings)technieken. De verschillende technieken zijn omschreven samen met de kwaliteit van de mest en hoe de bewerking de kwaliteit van de mest en eventuele emissie zal veranderen/verbeteren. Houd de nieuwsbrief en de site in de gaten voor het rapport! Zie: www.wur.nl/bsmo
 
 
 
 
Wageningen Provincie Flevoland