ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Nieuw: Waterstofheftruck in gebruik!
In Lelystad is er gestart met een praktijktest met een waterstofheftruck. Er wordt ervaring opgedaan met waterstof als brandstof. In de tank kan ongeveer 1,5 kg waterstof. In principe is de heftruck een elektrische heftruck. Met de waterstof wordt elektriciteit opgewekt waarmee de heftruck wordt aangedreven. 
Lees meer »
 
 
Update project Sunbiose
Binnen het agri-PV project Sunbiose zijn de eerste metingen gedaan aan gewassen. In dit project kijkt een consortium van wetenschappers, ingenieurs, projectontwikkelaars en de agrarische sector naar het combineren van landbouw- en zonne-energieproductie om de druk op het gebruik van schaarse landbouwgrond voor zonneparken in Nederland te verminderen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de energietransitie. 

Lees meer »
 
 
Projectbijeenkomst Go-grass
ACRRES was van 3 tot 6 oktober aanwezig op een projectbijeenkomst van go-grass in Zweden. We hebben hier pilotinstallaties bezocht die rietgras hygieniseerde, via briqueten, en daarna weer fijn en stofarm stalstrooisel maakten. We bezochten ook een melkveehouder die dit stalstrooisel uittestte bij zijn koeien. Deze melkveehouder vergiste de mest en registreerde een meeropbrengst in de vergisting bij gebruik van deze strooisel i.p.v. het ter plaatste vaak gebruikte houtschaafsel. De repliceerbaarheid van deze pilot (en de andere pilots in het project) naar andere regio’s werd bediscussieerd. Een erg interessante ontwikkeling. Voor meer informatie zie: https://www.go-grass.eu/nl/zweden/
 
 
Nieuwe medewerker ACRRES, Kimberly Wevers
Mijn naam is Kimberly Wevers, 25 jaar. In 2018 heb ik mijn bachelor Biotechnologie afgerond aan de Wageningen University. In 2021 heb ik ook mijn master Biotechnologie afgerond aan de Wageningen University met de specialisatie Molecular and Cellular Biotechnology. Omdat tijdens mijn studie mijn interesse verschoof van bacterial engineering richting toegepaste biobased grondstoffen zocht ik een stage die daarop aansloot. Bij ACRRES heb ik die stage gevonden, en mocht ik meedraaien in het GO-GRASS project, waar we van natuur- en bermgras papier maken. 

Lees meer »
 
 
 
 
Wageningen Provincie Flevoland