ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 

Onderzoek aan opwaarderen van reststromen met insectenlarven
ACRRES is partner in het WUR project ‘Rol van insecten in nieuwe productiecycli’ dat zich richt op de eerste schakel in de insectenketen en de mogelijkheden onderzoekt voor een circulaire en klimaat-neutrale omzetting van plantaardige reststromen, bijproducten en afvalstromen in nieuwe eiwitten door insecten.
Lees meer »
 
 
Drie nieuwe rapporten in PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat
Binnen de PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat zijn 3 rapporten verschenen. Het eerste rapport laat zien dat uit insectenpoep (frass) veel biogas geproduceerd kan worden, maar in veel mindere mate uit champost en wormenpoep (vermicompost). Het tweede rapport gaat in op de mogelijkheden om de dikke fractie van digestaat uit de ACRRES vergister verder af te breken tot een mooie korrelige meststof met behulp van compostwormen en laat ook zien dat de wormen weer nieuwe biomassa vormden.
Lees meer »
 
 
Negen factsheets over energie
In het Innovatienetwerk BoerEnEnergie, onderdeel van de PPS Energie en Landbouw, werkt een groep van agrarische voorloperbedrijven samen met de projectpartners aan een agenda voor innovatie, beleid en uitvoering. Door de leden van het innovatienetwerk zijn een aantal vragen benoemd die zij graag door de projectpartners beantwoord zouden zien. Dit heeft geresulteerd in negen factsheets. U kunt ze vinden op de webpagina van de PPS Energie & Landbouw. Voor meer informatie: Andries Visser, telnr. 0320-291347.
 
 
Zon op dijken
Dit voorjaar en zomer zijn op dijken in Zeeland en Flevoland zonne-energiesystemen geplaatst in het kader van het Zon op dijken project. In maart 2019 is het project Zon op Dijken gestart. Het consortium onderzoekt onder welke voorwaarden zonnepanelen op dijken mogelijk is. Belangrijkste voorwaarde is behoud van de dijkveiligheid. Uit een eerdere verkenning door experten van Rijkswaterstaat en de Waterschappen bleek dat de klassieke zonnepark systemen niet voldoen. Deze systemen werken erosievorming in de hand. Hierdoor komt de veiligheid van de dijk in het gedrang. Een aantal aspecten spelen mede  een rol met betrekking tot zonne-energiesystemen op dijken. Onder andere landschappelijke inpassing en de biodiversiteit op de dijk.
Lees meer »
 
 
12 MW batterij in Lelystad wordt een feit
De werkzaamheden zijn in volle gang, nog dit jaar zal de 12 MW batterij helpen op op een duurzame manier het electriciteitsnetwerk in Nederland te stabiliseren. Voor een leuke animatie kijk op  YouTube. Voor meer informatie; Andrea Terbijhe, telefoon 06-20404764
 
 
Nieuwe medewerker ACRRES David Meijvogel
Mijn naam is David Meijvogel, 27 jaar, geboren in Leiden en ik woon momenteel in Harderwijk. Ik ben sinds 2017 getrouwd met Judith.
In 2014 heb ik mijn bachelor Natuur- en Sterrenkunde aan de universiteit van Utrecht behaald en in 2016 heb ik mijn master Sustainable Energy Technology aan de universiteit van Twente behaald. Sinds 2016 ben ik werkzaam geweest bij W4Y adviseurs, een installatie adviesbureau. Mijn werkzaamheden hier bestonden uit het certificeren van nieuwbouwpanden middels BREEAM methodiek (duurzaamheidscertificaat) en het ontwerpen van werktuigkundige installaties.
Lees meer »
 
 
 
 
 
Wageningen Provincie Flevoland