ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Go-Grass project
ACRRES is partner in het project GO-GRASS dat eind 2019 gestart is. In dit Europese Horizon 2020 project doen  23 partijen mee uit 8 landen. Dit zijn bedrijven, kennisinstellingen en brancheorganisaties.  GO-GRASS gaat over de ontwikkeling van circulaire businessmodellen om van laagwaardige gras en grasreststromen hoogwaardige producten te maken. Het project ontwikkelt, implementeert en valideert een reeks kleinschalige pilotinstallaties op demonstratiesites van een circulair geïntegreerd agrofoodsysteem. Dit doen we in 4 landen: ’Nederland, Denemarken, Duitsland en Zweden.  Concreet betreft het: 
Read more »
 
 
Succesvolle afronding EnergyKeeper
De afgelopen 3 jaar heeft ACRRES samen met internationale partners het project EnergyKeeper uitgevoerd. Doel van het project was een nieuwe, makkelijk schaalbare redox-flow batterij te testen op de test site. De batterij zorgde voor energie opslag bij een overschot aan groene energie. In verschillende geteste modellen werd ook bij een tekort aan energie energie uit de batterij gehaald.
Read more »
 
 
De Eerste Nationale Waterstofdag was een groot succes! Field Lab Lelystad bouwt gestaagd door
Een overweldigende sprekerslijst, ontzettend veel gasten en veel publiciteit.  Dat is wat de Eerste Waterstofdag die ACRRES samen met TNO georganiseerd heeft opgeleverd heeft. De contacten worden gebruikt om verder te werken aan diverse waterstofprojecten. Benieuwd wat ACRRES en Waterstof voor u kan betekenen? Klik op deze link voor een indruk van de mogelijkheden. Voor meer informatie bel Andrea Terbijhe (06-20404764) of email andrea.terbijhe@wur.nl Field Lab Lelystad is de onderzoeksfaciliteit van TNO en ACRRES waarbij de energiesystemen van de toekomst worden onderzocht en getest. Op een 1 MW schaal wordt wind, zon, accu en electrolyzer aan elkaar gekoppeld. Ondanks Corona gaan de werkzaamheden door en wordt gewerkt aan onderzoekvoorstellen. Belangstelling of vragen, neem gerust contact op met de projectleider Andrea Terbijhe (06-20404764) of email andrea.terbijhe@wur.nl
 
 
Bio-ethanol proeven voorjaar
Binnen de projecten waaruit bio-ethanol uit suikerbiet gemaakt wordt, zijn dit voorjaar nog een aantal experimenten gedaan met ongeveer 650 kg biet per reactor. Samen met onze projectpartner Dutch Sustainable Development (DSD) waarvoor en waarmee we de experimenten uitvoeren hebben we gewerkt met restpartijen suikerbieten. De kwaliteit van deze suikerbieten was zeer wisselvallig (zie foto). Op de verschillende bieten uit de foto zijn extra analyses gedaan.
Read more »
 
 
Agri-PV project
Het grootschalig opwekken van duurzame energie in zonneparken staat momenteel sterk in de belangstelling. Zonnepanelen plaatsen op agrarische percelen leidt tot allerlei vragen, bijvoorbeeld over de (gecombineerde) energie- en gewasopbrengsten, nieuwe verdienmodellen voor agrariërs maar ook over invloed op biodiversiteit en bodemkwaliteit.
Read more »
 
 
 
 
Wageningen Provincie Flevoland