ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie

Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Energykeeper workshop 29 oktober
U kunt de wisselwerking tussen hernieuwbare energiebronnen en de opslag in een  redox flow batterij met verschillende verbruikers in werking zien. Allemaal beheerd door een nieuw ontwikkeld smart grid controlesysteem. Bedrijven en onderzoeksinstituten uit zes landen zullen de resultaten van het H2020-project Energykeeper presenteren en met uitgenodigde sprekers in een paneldiscussie discussiëren over het beleid dat nodig is voor duurzame opslagoplossingen.
Lees meer »
 
 
GO-GRASS
ACRRES start deze herfst het project GO-GRASS. Dit is een EU-H2020-RUR-10 project met deelname van 4 landen (Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland). In dit project wordt onderzocht of hoogwaardige producten uit laagwaardig gras (natuur- en bermgras) gemaakt kunnen worden.
In het project van ACRRES wordt onderzocht of het mogelijk is om natuur- en bermgras te gebruiken als natuurlijke grondstof voor de papierindustrie. De papierindustrie heeft problemen met de te grote hoeveelheid suikers en eiwitten in de grondstof uit gras. Onderzocht wordt of vergisting een oplossing voor dit probleem kan zijn. In dit project wordt samengewerkt met Schut papier en de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden in Friesland en wordt ondersteunt door de Friese Milieu Federatie en Staatsbosbeheer. Het project start oktober 2019 en loopt door tot en met 2023.
In dit internationale project wordt in Denemarken op kleine schaal eiwit gewonnen uit het natuurgras. In Duitsland wordt het gras omgezet middel het pyrolyse in biochar (een houtskoolachtige stof), wat gebruikt kan worden als bodemverbeteraar en in Zweden wordt een klimaat-vriendelijke ligplaatsvulling gemaakt van het natuurgras.
 
 
 
ACRRES in RTL-Z
RTL-Z was te gast op de ACRRES smart grid testsite. Andries Visser vertelt in deze uitzending waar we aan werken in de PPS Energie & Landbouw en vertelt over de test van de redox flow batterij in het Europese project Energykeeper.
https://vimeo.com/347543969
 
 
Kennismiddag circulaire nutriënten
Kennismiddag: Van kip en slib. Circulaire nutriënten in de praktijk. Om ons tienjarig bestaan te vieren nodigen we u uit voor drie kennismiddagen met elk een eigen actueel thema.
De derde middag is op donderdag 7 november 2019  bij ACRRES in Lelystad. Deze middag draait rond het circulair maken van verschillende nutriëntenkringlopen.
Lees meer »
 
 
Connect with us
Afmelden nieuwsbrief
 
 
Wageningen Provincie Flevoland