ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versieVoor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Kennismiddag Landbouw & hernieuwbare energie
Welke rol kan de landbouw spelen in de energietransitie?
Om ons tienjarig bestaan te vieren nodigen we u uit voor drie kennismiddagen met elk een eigen actueel thema. De tweede middag is op 21 maart 2019. Deze middag richt zich op hoe hernieuwbare energie productie ingepast kan worden in de agrarische bedrijfsvoering. Wat kan binnen de grenzen van ons huidige energienet en versterkt de landbouw bedrijfsvoering? Wat biedt dat voor mogelijke verdienmodellen? Deze vragen worden door bedrijven en onderzoekers uitgediept in de PPS Landbouw & Energie. Op deze kennismiddag bespreken we de eerste ideeën en tussenresultaten. We verwelkomen graag landbouwers en bedrijven uit de energiesector die kritisch willen meedenken over onze oplossingsrichtingen.
Lees meer »
 
 
Save the date!
Op 7 november organiseert ACRRES het derde '10 jaar ACRRES' evenement rond circulaire voedingsstoffen. Onderwerpen zoals grootschalige fosfaatterugwinning, productie van nieuwe eiwitten en de vervanging van kunstmeststoffen komen aan bod. Meer wordt nog aangekondigd!
 
 
Vooruitgang PPS-project Biobased opwaarderen van mest en digestaat
In 2018 is ACRRES gestart met de PPS (publiek-private samenwerking) Biobased valorisatie van mest en digestaat (http://www.acrres.nl/en/projecten_acrres/biobased-valorisatie van mest en digestaat/). In Nederland zijn er overschotten aan mest en digestaat/biogasslurries (vergiste mest en reststromen), die een negatieve waarde vertegenwoordigen.
Lees meer »
 
 
Mogelijkheden voor het terugwinnen van nutriënten in het Finse agro-industriële gebied
Een korte opdracht van het Pyhäjärvi Instituut in Finland werd uitgevoerd in samenwerking met de Finse circulaire specialist/onderzoeker Pekka Maijala. In het resulterende rapport evalueerde ACRRES het potentieel van verschillende technologieën voor industriële symbiose tussen verschillende bedrijven uit een agro-industrieel gebied in het industriepark van Säkylä, inclusief nutriëntenrecycling en energieoplossingen. In het gebied worden bijvoorbeeld groenten verwerkt en suiker geproduceerd. Dit resulteert in verschillende organisch reststromen die deels geschikt zijn voor biogasproductie. Gegevens van de ACRRES pilot site en uit literatuur werden gebruikt om de voor- en nadelen te illustreren van de integratie van verschillende technologieën naast de productie van biogas, zoals de productie van biomassa (ongewervelde dieren, algen en planten).
 
 
Even voorstellen
Hallo allemaal, ik ben sinds kort de nieuwste aanwinst binnen Acrres. Mijn naam is Stefan Hol en ik ben aangenomen als procestechnoloog. Dit betekend dat ik me bezig ga houden met technische en praktische aspecten van de projecten. Denk hierbij aan procesoptimalisatie en procesontwikkeling. De eerste projecten waar ik mee aan de gang ga zijn: bioethanol productie uit suikerbieten en astaxanthine productie met behulp van algen.
 
 
Wageningen Provincie Flevoland