ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
20 november Kennismiddag Mest en digestaat als kweekvijver

Om ons tienjarig bestaan te vieren nodigen we u uit voor drie kennismiddagen met elk een eigen actueel thema. De eerste middag is op 20 november 2018, aanvang 13.30 uur.

Nederland heeft mest- en digestaatoverschotten met een negatieve waarde. Deze en andere ‘reststromen’ bevatten echter veel waardevolle ingrediënten voor de productie van biomassa. Het aantal haalbare businesscases waarbij de reststromen opgewaardeerd worden is tot dusver beperkt. Dit heeft zowel te maken met het rendement van deze technologieën als de wet- en regelgeving. Toch worden (gescheiden) mest en digestaat producten in toenemende mate onderzocht en gebruikt voor de teelt van paddenstoelen/schimmels, wormen, insecten, specifieke bacteriën en aquatische biomassa. De ontstane biomassa kan verder bewerkt worden tot feed, food en andere biobased grondstoffen. Uiteindelijk resteren er minder bewerkte mest en digestaat producten die bovendien meer waarde hebben als bemestingsproducten voor bodem en plantengroei, als substraat voor verbetering van vergisting of voor export/gebruik buiten de landbouw. Binnen de PPS Biobased opwaarderen mest en digestaat wordt onderzoek gedaan aan deze technieken. Het op deze manieren gebruiken en opwaarderen van mest en digestaten draagt bij aan de transitie naar een circulaire bio-economie met een efficiënte en duurzame agrifoodsector.

Klik hier voor het volledige programma »
Klik hier om aan te melden

 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen ACRRES? Meldt U zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
 
 
Wageningen Provincie Flevoland