ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versieVoor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Verandering advisory board
ACRRES heeft met Hans van den Boom een nieuw sleutelfiguur uit het bedrijfsleven toegevoegd aan de Advisory Board. Van den Boom is relatiemanager Innovatie Food en Agri en Duurzame Energie bij  Rabobank Nederland en zal zich binnen ACRRES vooral inzetten voor de ontwikkeling van groene energie en kansrijke innovaties met benutting van biomassa reststromen. Hans van den Boom vervangt Huub Keulen die zich enthousiast ingezet heeft voor ACRRES.
V.l.n.r. Huub Keulen, Andries Greiner en Hans van den Boom.
Lees meer »
 
 
Drie nieuwe 10 kW turbines geplaatst bij ACRRES
De bouw van de drie nieuwe 10 kW turbines bij ACRRES is afgerond. De BESTWIND windturbines zijn gebouwd voor het ‘Cellular Smart Grid Platform’ (CS GriP) project in samenwerking met partners Alfen, Bettink Service Team, DNV-GL, Alliander, TU Delft en HAN. Op de nieuwe testlocatie worden de energieoplossingen van de toekomst (micro-grid-oplossingen) in de praktijk getest en worden duurzame energiebronnen direct aan energiegebruikers gekoppeld. Door die directe koppeling worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd, gaat duurzame energie niet verloren en wordt het netwerk niet overbelast. Klik hier voor een korte film van de turbines in actie.
 
 
Officiële opening Smart Energy Test Site
16 januari 2018
Op 16 januari 2018 vanaf 13.30 u wordt de ACRRES Smart Energy Test Site officieel geopend, onze nieuwe testsite voor slimme energie en oplossingen voor energieopslag. De bijeenkomst is vrij toegankelijk. De dag wordt geopend door Hans van der Spek (programmadirecteur CleanTech bij FME).
Lees meer »
 
 
Infographic Testlocatie Wind Lelystad
Op de Testlocatie Wind Lelystad worden diverse soorten grote windturbines getest en gecertificeerd. Dit alles om windenergie uiteindelijk goedkoper te maken. Het is moeilijk te zien wat er precies getest wordt. ACRRES heeft daarom een infographic gemaakt met Infographicmedia waarop te zien is op welke manier er gewerkt wordt aan het goedkoper maken van windenergie. Bekijk hier de infographic.
 
 
Afsluitende presentatie PUFAChain in Brussel
Het PUFAChain project is bijna afgerond. In dit project werd de haalbaarheid van de kweek van fototrofe algen onderzocht voor de productie van de omega-vetzuren EPA en DHA voor hoogwaardige toepassingen in food en farma, samen met partners Georg-August-University Goettingen, A4F Algafuel, MAHLE InnoWa, Natex Prozesstechnologie, Cremer Oleo, Fraunhofer IZI, IFEU en EurA Consult.
Lees meer >>
 
 
Wageningen Provincie Flevoland