ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versieVoor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
SAVE THE DATE! 16 januari 2018
 
Op dinsdagmiddag 16 januari 2018 wordt de ACRRES Smart Grid Test Site officieel geopend. Nieuwe innovatieve concepten om de decentrale energiesystemen van de toekomst te versterken kunnen vanaf nu in de praktijk getest worden. Onze partners kunnen microgridproducten testen waarbij duurzame energiebronnen direct gekoppeld worden aan energiegebruikers. 
Lees meer »
 
 
  
Start bouw vernieuwende Enercon turbine op de Wind Test Site Lelystad
De Wind Test Site Lelystad op het terrein van Wageningen UR heeft twaalf posities. Enercon is gestart met de bouw op de laatste positie die nog vrij was. Het gaat om het nieuwe testmodel ‘E-115 EP3’ van 3.2 MW op 90m ashoogte. Dit is een windklasse IIa machine in grotendeels nieuw ontwerp die voor 25 jaar gecertificeerd zal worden.
Lees meer »
 
 
ACRRES tankt nu fossielvrije ‘blauwe’ diesel
ACRRES geeft haar duurzaamheids ambities verder invulling door nu duurzame fossielvrije diesel te tanken. Deze Ssynfuel+, ook wel blauwe diesel genoemd,  wordt volledig geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvalolieën en -vetten. Ssynfuel+ reduceert de CO2-uitstoot met maar liefst 89% ten opzichte van gewone diesel en het is volledig biologisch afbreekbaar wanneer het in bodem- of oppervlaktewater terecht komt. Het veroorzaakt dus geen blijvende schade aan natuur en milieu. Ssynfuel heeft ook geen ‘dieselgeur’ meer, de geur is neutraal. We rijden nu een aantal maanden op Ssynfuel en het bevalt goed. Voor meer informatie durk.durksz@wur.nl telnr. 0317-480703.
Raffinage waterhyacinten
Vanaf eind maart groeiden er waterhyacinten in één van de onderzoeksbassins op de testlocatie van ACRRES. Als meststof voor de waterhyacinten werd digestaat afkomstig uit de biogascentrale gebruikt, daarnaast zorgde restwarmte voor een behaaglijk klimaat. 
In juli was de biomassadichtheid ongeveer 25 kg per vierkante meter en was het tijd om te oogsten en de planten te raffineren. De doelstelling van de raffinage is het verwerken van de planten tot bruikbare producten zoals eiwitten, vezels en opgeloste meststoffen.
Lees meer »

 
 
Hoge stikstof- en fosforopname eendenkroos

Uit groeiproeven met eendenkroos geteeld op dunne fractie van de Acrres-vergister bleek dat het kroos goed wilde groeien en bijna 90% van de fosfor in de dunne fractie had opgenomen. In de ACRRES-nieuwsbrief van maart dit jaar is al ingegaan op de productie van het kroos.


 
 
  
 
 

Uit de resultaten van 2016 bleek dat de groeisnelheid vergelijkbaar was met eendenkroos geteeld op kunstmestmedium. Inmiddels is er ook gekeken naar de mineralengehalten en is een nutriëntenbalans opgesteld van het teeltsysteem.
Lees meer »
   
 
 
Connect with us
 
 
Wageningen Provincie Flevoland