ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie

Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Voedselteelt op drijvende eilanden
Voor Stichting Drijvende Eilanden demonstreren wij de mogelijkheid om voedsel op een drijvend eiland te telen. Waar normaal gesproken de planten hun voedsel en water uit de grond halen doen de planten op de drijvende eilanden dit nu direct uit het water waar de eilanden op drijven. Er komt dus geen grond of aarde aan deze manier van voedselteelt te pas.  In dit demonstratieproject wordt geprobeerd een complete vegetarische maaltijd te telen waarmee kan worden voorzien in eiwit, vezels, vitaminen, mineralen en energie. Voor meer informatie neem contact op met: Sander Huurman (sander.huurman@wur.nl)
 
 
Molares® presentatie
Op onze test site aan de Runderweg wordt de Molares® getest, een hamermolen die ervoor zorgt dat co-producten voor de vergister zeer sterk verkleind worden. De Molares® slaat het materiaal plat waardoor producten aan de vergister gevoerd kunnen worden die normaalgesproken zonder voorbewerking door hun ‘holle’ structuur drijflagen veroorzaken. Voorbeelden zijn natuurgras en rietmaaisel. Tegelijkertijd leidt de voorbewerking tot het vrijkomen van meer biogas. De resultaten zullen gepresenteerd worden in een rapport dat in het najaar verschijnt. Meer informatie via: https://www.youtube.com/watch?v=4P4NV3mGy34
 
 
Superschakelaar test energiesystemen 
Is een energiesysteem met 100% duurzame energie mogelijk? Alleen als duurzame energie gecombineerd wordt met energieopslag in bijvoorbeeld accu’s. Om deze systemen van de toekomst te testen heeft ACRRES in Lelystad een superschakelaar gerealiseerd. Met deze superschakelaar kan onafhankelijk van elkaar zonpv, windturbine, warmte kracht koppeling op biogas, laadpalen voor  auto en bijvoorbeeld een accu aan elkaar gekoppeld worden. Dit systeem kan vervolgens gekoppeld worden aan het reguliere netwerk, of in een eilandsituatie functioneren. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om energieopslagsystemen met wisselende belasting en hernieuwbare productie in een off-grid modus te testen.Het hart van deze superschakelaar vormt de, in een 20 voet container ondergebrachte, centrale hoofdverdeelinrichting. De bemetering, besturing en bewaking van de stroomkwaliteit wordt verzorgd door een programmeerbaar meet- en regelsysteem (PLC). Door de modulaire opzet zijn er veel mogelijkheden voor  ontwikkelaars van innovatieve energieopslagsystemen om deze in praktijksituaties verder te ontwikkelen. Voor meer informatie: Sjaak van Brugge (0317-481035 of sjaak.vanbrugge@wur.nl)
 
 
Stevia proeven van start
Stevia is een plant waaruit de inmiddels bekende natuurlijke calorieloze zoetstoffen kunnen worden gehaald. Deze zoetstoffen, steviolglycosiden genaamd, hebben een zoetkracht die vele malen groter is dan die van suiker en worden toegepast in steeds meer levensmiddelen, o.a. frisdranken. In samenwerking met procesontwikkelaar Newfoss onderzoekt ACRRES de innovatieve milde extractie van de natuurlijke zoetstoffen uit verse Stevia. Doorgaans wordt voor de extractie van steviolglycosiden het plantmateriaal gedroogd en gemalen, maar als met vers materiaal kan worden gewerkt, scheelt dit proceskosten en –energie. In afgelopen jaren is het door NewFoss gepatenteerde proces dat is gebaseerd op zure extractie van vers plantmateriaal onder de loep genomen en de resultaten zijn veelbelovend. De benodigde Stevia wordt geteeld in de kassen op de ACRRES locatie in Lelystad en de planten zijn inmiddels klaar om geoogst te worden. De proef met de eerste oogst vindt plaats in juli en vervolgens gaan we verder in september met de tweede oogst. Voor meer informatie: projectleider Maarten Kootstra, maarten.kootstra@wur..
 
 
Connect with us
 
 
Wageningen Provincie Flevoland