ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
.
Symposium op 6 december: "Slim opschalen voor een 100 % duurzame energievoorziening; te beginnen in Flevoland"  
ACRRES nodigt u uit voor deze bijeenkomst op dinsdagmiddag 6 december in Lelystad. Boeiende sprekers uit bedrijfsleven, onderzoek en overheid vertellen over de kansen er is gelegenheid te netwerken en er is gelegenheid een test-windturbine te bekijken. Opgave kan via de website.
De provincie Flevoland heeft als doelstelling om energieneutraal te zijn in 2020. Kan de energievoorziening ook voor 100 % uit duurzame energie bestaan? Het regioplan dat voorziet in de opschaling van de huidige 600 windturbines naar minder, maar hogere windturbines met meer capaciteit biedt mogelijkheden. Grote investeringen zijn echter noodzakelijk. Kunnen die investeringen worden voorkomen door meer duurzame energie lokaal te verbruiken? Kunnen investeringen voor bv. het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk worden voorkomen door het gebruik van slimme innovaties zoals bijvoorbeeld lokaal gebruik van elektriciteit, vraagcontrole, peakshaving and cable pooling? Technisch is 100 % duurzaam mogelijk, maar er zijn sociale, wettelijke en financiële barrières te overwinnen.
Lees meer »
 
 
ACRRES als tussenstop voor klimaat-fietstocht
Van 6 tot 9 september organiseerde Urgenda een vierdaagse fietstocht 'Grootouders voor het klimaat'. Tijdens de fietstocht van Den Haag naar Groningen werd aandacht gevraagd voor de opwarming van de aarde. Onderweg werden verschillende duurzaamheids initiatieven aangedaan. ACRRES werd vereerd met een tussenstop. De Lelystadse Wethouder Elly van Wageningen heette de groep fietsers welkom en benadrukte het belang van aandacht voor duurzaamheid en duurzame acties voor de toekomst van volgende generaties.
Lees meer »
 
 
Project Aquatische biomassa
Inmiddels is het teeltseizoen al flink gevorderd en dat merken we ook in de proeven met de waterplanten. Alle metingen moeten nog worden verwerkt maar het ziet er naar uit dat de planten flinke biomassa’s produceren. De soja planten hebben inmiddels gebloeid en dragen vrucht, er zijn zelfs wortelknollen zichtbaar aan de basis van de stam. De waterhyacinten in de kas bloeien regelmatig mooi paars. Alle verzamelde data worden binnenkort gerapporteerd.

Foto 1: de sojaplanten beginnen vrucht te dragen
Foto 2: overzicht van een bassin
Foto 3: Waterhyacinten in bloei      

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Sander Huurman (0320-291280)  of Maarten Kootstra (0320-291302).
  


1
    

2
     

3

 
 
 
Connect with us
ACCRES website
 
 
Wageningen Provincie Flevoland