ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Netwerkmeeting ACRRES geeft gas op 10 november
ACRRES/Wageningen UR organiseert op 10 november van 13.00 tot 17.00 uur een netwerkmeeting over de nieuwste innovaties in de biogasketen. Met keynotespeaker Hans van Den Boom - sectormanager duurzame energie, Food & Agri Nederland Rabobank -, bedrijfspresentaties over eigen innovaties in de gasketen én een exclusieve rondgang langs diverse biogas innovaties.  Reserveer de datum alvast in uw agenda. Binnenkort ontvangt u meer informatie van ons voor deze bijeenkomst met het volledige programma en de mogelijkheid om u aan te melden.
 
 
Onderzoekvijvers voor effluentpolishing
Met het plaatsen van zes vijverbassins en een warmte- en koude-installatie heeft ACRRES een nieuwe onderzoeksfaciliteit erbij. In deze bassins kunnen verschillende waterplanten gekweekt worden op verschillende waterige reststromen. De waterplanten benutten hierbij de nutriënten in de reststroom. De bassins kunnen desgewenst na elkaar geschakeld worden zodat een gecombineerd effect op de reiniging van proces en/of afvalwater onderzocht kan worden. Het verder verwaarden van de verschillend geproduceerde aquatische biomassa moet ook verder onderzocht worden.
  
Lees meer »
 
 
Slotconferentie EnAlgae
Op 29 september werd in Brussel de slotconferentie van het Interreg project EnAlgae gehouden. In het project www.enalgae.eu is door 19 partners uit 7 EU lidstaten in Noord West Europa samengewerkt en data verzameld in drie pilots met wieren en zes pilots met microalgen. Er zijn Best Practices opgesteld voor de teelt van algen en wieren. De politieke omgeving, marktpartijen en wetgeving in de landen is in kaart gebracht. Een decision support toolbox is ontwikkeld met daarin een tool voor economische berekeningen. Tevens zijn LCA analysen uitgevoerd en een Algal Information Network opgezet. 
http://www.algae-network.eu  
Voor meer informatie: Rommie van der Weide en Chris de Visser.
 
 
Molares® als voorbewerker in vergistings-proces
Met de aanschaf van de Molares® kleppelhakselaar is er een nieuwe stap gezet om natuurgras in te zetten als voer voor het vergistingsproces. De Molares® is geplaats tussen de invoerbak en vergister. Het natuurgras wordt samen met de andere producten zoals mais, voerresten uit de veestallen ingevoerd in de Molares® welke vervolgens alles fijn slaat.
Lees meer »
 
 
ACRRES onderzoekt of overschotten aan windenergie opgeslagen kunnen worden in de vriezers van MARFO en McCain.
De Lelystadse voedingsmiddelenbedrijven MARFO en McCain willen weten of het interessant is om de windenergie van Wageningen UR direct te koppelen aan de productie van respectievelijk diepvriesmaaltijden en friet. ACRRES gaat samen met Sparkling projects een haalbaarheidsstudie uitvoeren waaruit blijkt of directe koppeling met windenergie interessant is. Daarnaast wordt onderzocht of de opvang van pieken in windenergie (via de onbalans markt) bij MARFO in warmte- of koudeopslag haalbaar is. Hiermee werkt ACRRES aan smart grids, de elektriciteitsvoorziening van de toekomst. Voor meer informatie neem contact op met Andrea.Terbijhe@wur.nl (06-20404764)
 
 
 
CDA op bezoek ACRRES
CDA-Flevoland was te gast bij ACRRES op 26 september. Ze organiseerden een kennis- en ontmoetingsdag over de energietransitie in Flevoland. Na een opening door CDA gedeputeerde Jan Nico Appelman sprak Marieke van der Werf (voormalig Tweede Kamer lid) over de energietransitie vanuit het Europese en nationale perspectief. Hage de Vries (Directeur De-on Flevoland) ging in op de verschillende energie opties voor Flevoland. Herman Schoorlemmer besprak de wijze waarop ACRRES, samen met MKB-bedrijven, het praktijkonderzoek vorm geeft naar schone technologie. Afgesloten werd met een excursie langs de installaties op het terrein van ACRRES.
 
 
Sloveense delegatie bezoekt demo-fabriek Chembeet
Onder aanvoering van de Sloveense Europarlementariër en oud-minister Franc Bogovič bezochten 60 Sloveens landbouwers ACRRES. Centraal in het bezoek stond de demofabriek van DSD waar bio-ethanol uit suikerbieten wordt geproduceerd (ACRRES-project Chembeet). De Slovenen hebben plannen om de suikerbietproductie in hun land weer op gang te brengen. In plaats van de productie van wit suiker lijkt de productie van bio-ethanol zeer interessant. De Betaprocess technologie van DSD geeft hier goede openingen voor. Aansluitend aan het bezoek aan de demo-fabriek werden in een seminar de kansen besproken voor het opstarten van een nieuwe suikerbieten keten. Daarbij kwamen de technologische, de economische en organisatorische kansen en knelpunten aan bod. Voor meer informatie: Herman Schoorlemmer.
 
 
Even voorstellen: Hellen Elissen
Na mijn studie Biologie in Groningen ben ik in Wageningen gepromoveerd bij de vakgroep Milieutechnologie  op het afbreken van rioolslib door zoetwaterwormen. Ik heb 9 jaar bij watertechnologie-instituut Wetsus gewerkt in Leeuwarden aan het verder naar de praktijk brengen van dit onderwerp, waarvan de laatste jaren in een meer biobased context. Naast het afbreken van organisch afval kunnen ongewervelde beestjes zoals wormen en insecten namelijk (daarna) ook dienen als diervoeder (bijv. voor kweekvis) om minder duurzame grondstoffen te vervangen.
Lees meer »
 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ACRRES? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief.
 
 
 
Wageningen Provincie Flevoland