ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Auto als sleutel voor duurzame toekomst
Donderdag 11 juni vond het Symposium "Auto als sleutel voor duurzame toekomst plaats bij ACRRES in Lelystad.  De opkomst was groot op deze zonnige dag.  De diverse partijen uit de autobranche, netwerkbedrijven en duurzame energie hebben elkaar verder leren kennen. Klik hier voor meer informatie over het project.
 
 
Bio-LNG pilot installatie bij Acrres van Osomo Projects BV
Osomo Projects BV heeft een Bio-LNG productie-test installatie gebouwd waarmee onderzoek gedaan wordt naar small scale Bio-LNG. Op de test-locatie van ACRRES wordt het biogas uit de vergister normalerwijze verwerkt in de WKK om er elektriciteit en warmte van te maken. Daarnaast was er ook een biogas opwerkingsinstallatie van DMT om het biogas op te werken tot groen gas. Dit opgewerkte groene gas wordt door Osomo verwerkt tot Bio-LNG. Dit is een cryogene vloeibare brandstof die gebruikt kan worden voor het zware transport via bijvoorbeeld vrachtwagens en schepen. Door het groene gas door afkoeling (ca -160 graden celsius) vloeibaar te maken wordt de energiedichtheid vergroot en kan het ook makkelijker getransporteerd worden.
Lees meer »
 
 
Expositie Biobased: ook na project gewoon te huur!
Sinds de opening in november 2013 heeft de mobiele expositie Bio Based inmiddels op circa 35 uiteenlopende plaatsen gestaan. Zo stond de expositie bij het Biobased Business Event in Emmen, de aardappeldemodag in Westmaas, een VVD-bijeenkomst te Texel en het Schiphol Trade Park in Hoofddorp. De expositie stimuleerde tot boeiende gesprekken en discussies, tot nieuwe contacten, meer inzicht in de mogelijkheden en kennisverrijking van de aanwezigen. Ook het agrarisch middelbaar en hoger onderwijs heeft kennis gemaakt met de expositie. Het kunnen en mogen aanraken van allerlei grondstoffen en eindproducten werkt zeer stimulerend..
Lees meer»
 
 
Fosforbalans van Nederland in kaart gebracht Economisch model voor macroalgen
Fosfor (P) is een essentieel element voor al het leven op aarde. In de landbouw krijgen planten een deel van hun fosfor toegediend via fosfaat in meststoffen. Deze meststoffen worden gemaakt van fosfaaterts dat wordt gewonnen uit mijnen. Deze voorraden zijn eindig. Daarom is het van belang zo efficiënt mogelijk om te gaan met fosfor.
Onlangs is een studie uitgevoerd naar de fosforbalans van Nederland. Hieruit bleek dat er sprake is van een groot overschot, bijna 42 miljoen kilogram P (jaar 2011). Dit overschot komt voor een belangrijk deel terecht op landbouwgronden (30%) en de afvalwerking (55%). De overige 15% van het overschot komt via uitspoeling terecht in het oppervlaktewater. In de landbouwsector is de situatie door de mestwetgeving verbeterd, maar ook bij de huidige normen treedt er nog steeds accumulatie op.
In het kader van het Europese project Energetic Algae is een economisch model ontwikkeld voor de teelt van zoutwater macroalgen, ook wel zeewieren genoemd. Het model is ontwikkeld met behulp van projectpartners uit Ierland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Het model beperkt zich tot de teelt van bruinwieren die worden geteeld op lijnsystemen op zee. Belangrijke inputparameters zijn de methode van opkweek van plantmateriaal, type lijnsysteem en de grootte van het teeltsysteem op zee. Met het model kunnen economische parameters worden berekend zoals de kostprijs, return on investment en de terugverdientijd van de kosten. Een webversie van het model komt beschikbaar op de website van het project (www.enalgae,eu).
Lees meer»
 
 
Rapporten ACRRES
Onlangs verschenen rapporten:
  • PPO-646; Verwaarding van reststromen; Training Flevolandse Technasium docenten, 5 november 2014 in het kader van het project ‘Scholier zoekt Waarde’
  • PPO-642; Wat levert een Zonneweide per ha op?
  • PPO-619; Kansen voor micro-algen als grondstofstroom in diervoeders


 

 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ACRRES? Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief.
 
 
Wageningen Provincie Flevoland