ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Bouw nieuwe windturbine op testlocatie ACRRES in Lelystad
De Duitse windturbinefabrikant Enercon is in Lelystad begonnen met de bouw van een Enercon E-115, 3 MW. Volgens Enercon kan deze windturbine 18% meer elektriciteit opwekken dan de 3 MW, E-101 windturbine. Onderdeel van de test is, om ondanks de bebouwing van Lelystad toch een goede productie te realiseren. De tiphoogte van deze turbine zal bijna 200 meter zijn, de bulk zit op ca.139 meter hoogte en de wieken zijn ca. 60 meter lang. Door de bouw van deze turbine wordt gewerkt aan de duurzame energie van de toekomst. Daarnaast is ACRRES door de testlocatie in staat om verder onderzoek te doen naar bioraffinage van onder andere algen en te werken aan hernieuwbare grondstoffen en duurzame energie. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Andrea Terbijhe 0320-291532, of per mail: andrea.terbijhe@wur.nl
 
 
Persaandacht voor opening Valorie
ACRRES in de persoon van Andries Greiner, voorzitter van de advisory board, verwelkomde op 8 september de plaatsing en opening van Valorie door TNO en Algae Food & Fuel. Valorie is een mobiele installatie waarin algen kunnen worden geraffineerd in verschillende deelstromen (vetten,eiwitten en koolhydraten). Met Valorie wordt het mogelijk om raffinageproducten op kg schaal te maken waardoor applicatietesten voor gebruik in food en feed en non-food mogelijk wordt. Dit brengt de ontwikkeling van algenketens een stuk dichterbij. Daarnaast opent Valorie de mogelijkheid om de krachten met TNO te bundelen. Deze opening heeft veel aandacht in de pers gehad met artikelen in o.a. de Volkskracht, de Telegraaf, Financieel Dagblad, Boerderij en uitzending bij RTL nieuws (vanaf minuut 16 op
http://www.rtlxl.nl/#!/zzzz/0b99f8aa-b9c0-3547-a1f6-4b498a457471
Een verslag van de opening vindt u hier.
Fotograaf: Eric de Vries
 
Fotograaf: Eric de Vries
 
EIP-AGRI
ACRRES is onderdeel van de focusgroep Eiwitgewassen van het EIP-AGRI (http://ec.europa.eu/agriculture/eip/focus-groups/protein-crops/index_en.htm Europa heeft de ambitie om minder afhankelijk te worden van geconcentreerde eiwitproducten op basis van soja. Europa produceert slechts 3% en dit cijfer moet omhoog. Enerzijds kan dit door teelt van eiwitrijke gewassen, maar deels ook door bioraffinage van deze gewassen en agrarische reststromen. De focusgroep heeft een eindrapport uitgebracht met een wetenschappelijk artikel, ACRRES had een belangrijke inbreng.  De conclusie is dat er veel mogelijkheden zijn, maar dat er flinke investeringen nodig zullen zijn om deze alternatieve eiwitbronnen marktconform te kunnen produceren. Deze investeringen liggen op gebied van veredeling, productie, teelt en bioraffinage. Het advies van de focusgroep krijgt een opvolging via het EIP om een verdere stap te zetten naar het beschikbaar krijgen van deze eiwitbronnen. Meer informatie bij Chris de Visser.
 
 
Expositie BioBased: van Fiets4daagse tot aan Schiphol Trade Park
Eind vorig jaar is de mobiele expositie Bio Based geopend. Sindsdien heeft de expositie niet stil gezeten, ook deze zomer niet. Zo stond de expositie bij de fietsvierdaagse in Emmen, de aardappeldemodag in Westmaas, Sûkereimuseum in Damwoude en is op dit moment te bewonderen bij Schiphol Trade Park Hoofddorp. Elke locatie heeft weer een ander publiek. Dit jaar is de expositie al op 18 verschillende plekken gedurende een dagdeel of enkele weken te zien geweest in het land. En er is vraag naar meer! Voor het tentoonstellen van de expositie wordt een vergoeding gevraagd voor de arbeids- en reiskosten om de expositie te plaatsen. Qua materiaal is de tentoonstelling uitgebreid met biobased bouwmaterialen. Verder zijn de Nederlandse roll up banners met infografics inmiddels ook in het Engels te bewonderen, deze banners hebben in mei op het SINAL evenement in Frankrijk gestaan. Vanuit het groene onderwijs was er behoefte aan specifieke infografics van diverse gewassen. De expositie heeft hierop ingespeeld door infografics te maken van vaste planten en bloembollen. De expositie is voor iedereen te reserveren tegen een vergoeding via expositie.biobased@wur.nl
 
 
Symposium Hamburg
Tijdens de 23e Europese Biomass Conference en Exhibition die van 23 tot 26 juni in Hamburg werd gehouden, was ACRRES aanwezig met een tweetal presentaties, als sessievoorzitter en met een poster in de stand van Enalgae. Een tweetal wetenschappelijke publicaties werden voor deze gelegenheid geschreven (http://www.conference-biomass.com/Proceedings.2492.0.html) en contacten gelegd voor verdere internationale samenwerking. Meer informatie bij Rommie van der Weide en/of Chris de Visser.
 
 
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ACRRES?
Meldt u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief.
 
 
Wageningen Provincie Flevoland