ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Opening rondreizende expositie "Bio Based"
Op donderdag 7 november opent Gedeputeerde Provincie Drenthe de heer A. van der Tuuk samen met de heer Dr. G. Höher, hoofd van de afdeling hernieuwbare grondstoffen, bio-energie en landbouw- en milieubeleid van het Duitse ministerie voor Voedsel, Landbouw en bescherming van de Consument, de expositie ‘Bio-Based’. Deze bijzondere opening zal plaatsvinden op proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond die tevens de thuisbasis zal zijn voor deze eigentijdse expositie. Het programma start om 15.00 uur.
Lees meer »
 
 
Project PUFACHAIN
ACRRES is betrokken bij het Europese project PUFACHAIN. Dit project beoogt de productie en raffinage van algen tot een olie met veel meervoudig onverzadigde vetzuren te optimaliseren. Deze vetzuren worden veel uit visolie gemaakt en de productie uit algen kan een flinke duurzaamheidsslag voor deze gezondheidsbevorderende stoffen opleveren. In het consortium werkt ACRRES samen met een aantal Duitse bedrijven en kennisinstellingen. ACRRES kijkt vooral naar de economische haalbaarheid en sociale acceptatie. De kennis kan weer gebruikt worden bij verdere ontwikkelingen in de algenteelt van ACRRES. Meer informatie: Pieter de Wolf, 0320-291215.
 
 
Vergisten bloembolresten
Op donderdag 21 november organiseert ACRRES een informatie- middag over gebruik van bloembolrestafval in een co-vergister. Op deze middag worden de resultaten van het vergistingsonderzoek gepresenteerd dat in opdracht van de firma Burger Tulpen en Lelies is uitgevoerd. Met het onderzoek is nagegaan wat het perspectief is van bloembol-resten als co-product in een vergister. Er zijn proeven uitgevoerd met zowel lelie- als tulpenresten. Dit afval wordt op dit moment gecomposteerd of tegen betaling afgevoerd. Vergisten is een interessant alternatief. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan de productie van groene energie en telers hebben een duurzaam alternatief om van afval af te komen. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wim.vandijk@wur.nl
0320-291543 of Durk.durksz@wur.nl  0320-293452.
 
 
Samenwerking HOST
ACRRES is gestart met een samenwerking met het bedrijf HOST om de haalbaarheid van de technologie van thermische druk hydrolyse te optimaliseren. Deze technologie beoogt om  laagwaardige biomassa onder druk te verhitten (eventueel met pH bepaling of toevoeging van enzymen) en te laten “exploderen” om meer biogas uit deze biomassa te halen op basis van het gehalte aan cellulose en hemicellulose. Deze technologie kost energie en is dus slechts rendabel als er voldoende extra biogas uit de biomassa wordt gewonnen. Het is de bedoeling van dit project om een pilot te bouwen en te testen waarmee de rentabiliteit bepaald kan worden. Meer informatie: Chris de Visser, 0320-291692.
 
 
Actuele ontwikkelingen testsite
Test Site Lelystad is een unieke testfaciliteit waar windturbines gecertificeerd en getest worden. De testfaciliteiten bevinden zich op de onderzoeks-locatie van Wageningen UR, vlakbij Lelystad. Lelystad ligt in de Provincie Flevoland, de provincie met de grootste productie van duurzame energie in Nederland. Test Site Lelystad is een full service testlocatie voor windturbines gecoördineerd door Ecofys Wind Turbine Testing Services (Ecofys WTTS). Ecofys WTTS biedt een uitgebreide reeks faciliteiten voor het testen van prototypes, infra-structuur (wegen/glasvezel), geaccrediteerde windmetingen en certificatie-metingen. Met 12 posities voor het testen van prototypes van wind-turbines, met tiphoogte van de rotorbladen tot 200 meter en een gemeen-schappelijk vermogen van rond de 30 MW, is dit de grootste testlocatie in Europa.
 
 
3-D printer PPO-agv op Potato Europe
Bezoekers dromden samen bij de stand van PPO-AGV tijdens de vakbeurs PotatoEurope in Emmeloord. Onder toeziend oog van Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland en Aucke van der Werff, burgemeester van Emmeloord demonstreerde Michaëla van Leeuwen van PPO-AGV een 3D-printer. Deze 3D-printer kan van bioplastics voorwerpen printen. De gebruikte bioplastics kunnen onder andere uit aardappel-zetmeel gemaakt worden. De 3D-printer is onderdeel van de mobiele expositie van het Interreg project Agrobiopolymeren. Voor meer informatie; Michaëla van Leeuwen, 0320-291673.
 
 
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ACRRES?
U kunt zich ook via de website van ACRRES kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. www.acrres.nl
 
 
Connect with us
 
 
Wageningen Provincie Flevoland