ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Met biogas naar 16% duurzame energie in 2020, studiedag bij ACRRES op 10 juni Duurzame energie gekoppeld tot autonome energienetwerken:SOPRA
Wisselend overheidsbeleid, veranderlijke markten van covergistingsmaterialen en elektriciteit zorgen ervoor dat biogasinstallaties zich blijven ontwikkelen. De subsidie-regeling was voor ondernemers een belangrijke factor voor de aanschaf van een biogasinstallatie. Bij de invoering van de Milieuvriendelijke Elektriciteits Productie (MEP) subsidieregeling in 2003 was het uitgangspunt elektriciteitsproductie. Binnen 10 jaar tijd zijn de inzichten echter flink veranderd.
Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor bestaande en nieuwe biogasinstallaties? 
Dat is de vraag die centraal staat op de studiedag georganiseerd door BBO, OMFL, RINGG en ACRRES. Opgeven kan via de website www.acrres.nl
Sustainable Off-Grid Powerstation for Rural
Applications, zorgt ervoor dat diverse duurzame energiebronnen gekoppeld kunnen worden, een elektriciteitsnet opgezet kan worden en de opgewekte energie opgeslagen kan worden. Alfen heeft er gezamenlijk met haar partners voor gekozen om op de ACRRES- locatie testen uit te voeren.
Op 17 juni worden diverse presentaties
gehouden over dit concept. Voor meer informatie klik hier.
 
 
Bijeenkomst "duurzaam leren" IVN Flevoland en ACRRES
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN Flevoland)en ACRRES nodigen bestuurders in de provincie Flevoland uit onze gast te zijn.Wat u en ons bindt is onze betrokkenheid bij natuur, milieu en duurzaamheid. Met elkaar zijn we er door de jaren heen in geslaagd om Flevoland op de kaart te zetten als koploper op het gebied van productie en benutting van duurzame energie gekoppeld aan educatie en communicatie. Dit is een positie om trots op te zijn, en het geeft kansen voor de toekomst.
Wij hebben daar ideeën over! 
Tijdens deze bijeenkomst willen wij u graag laten kennismaken met onze organisaties en met de locatie aan de Runderweg. Daarnaast lichten we een tip van de sluier op van het Infocentrum Duurzame Energie Flevoland, dat IVN Flevoland, ACRRES en de provincie Flevoland gezamenlijk ontwikkelen, en dat met ingang van het nieuwe schooljaar 2013-2014 officieel van start gaat. 
Deze bijeenkomst zal in september worden georganiseerd. De datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Wij houden u op de hoogte!
   
 
 

          
Kansen voor Biobased bouwmaterialen

Maandag 27 mei 2013 spraken Jan van Dam (Food & Biobased Research, onderdeel Wageningen UR) en Atto Harsta (Aldus duurzaam) over de kansen in de bouwketen van Biobased bouwmaterialen. Met een goed gemêleerd gezelschap werd er in een kansencafé gediscussieerd over de mogelijkheden en uitdagingen van de biobased bouwmateriaalketen. In de Winkel Duurzaam Almere tussen de diverse voorbeeldmaterialen werden de onderwerpen besproken: vraag en aanbod; technische specificaties, van traditioneel naar biobased en Kan het in Almere?
Inspireren van mooie initiatieven rondom duurzaam bouwen lijkt een belangrijk communicatiegereedschap. Gemeente Almere wil graag positief als aanjager fungeren in het gebruik van duurzame bouwmaterialen en duurzame bouw. Bij de verkoop van een bouwkavel ontvangt de eigenaar 10 uur onafhankelijk advies over de mogelijkheden rondom duurzaam bouwen en het gebruik van duurzaam bouwmateriaal.
Uitdagingen zijn er te vinden in de technische specificatie rondom certificering van nieuwe materialen en producten. De procedures zijn vaak voor kleine bedrijven een lang en duur traject. Daarnaast worden duurzame bouwmaterialen vergeleken en getest die afgestemd zijn op bestaand materiaal. Terwijl die testen vaak niet passend zijn voor de nieuwe materialen.
De kansen die zijn benoemd, worden in een aantal sessies de komende tijd verder opgepakt.
Mocht u graag aanwezig zijn op een van de bijeenkomsten houd goed de agenda van ACRRES in de gaten en geef u op voor een van de bijeenkomsten.
Deze bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van een nieuw  interregproject binnen ACRRES Grow2Build. Doelstelling van dit project is om de keten van vlas en hennep als bouwmateriaal te stimuleren in Noordwest Europa. Mocht u hier meer over willen weten neem dan contact op met Chris de
Visser E: Chris.deVisser@wur.nl of telefonisch via T. 0320- 291 692.

    
 
 
Verslag Cleantech toekomst met algenteelt beschikbaar
20 Ton DS per hectare, 10 ton eiwit. Algen geproduceerd met reststromen hebben een enorme potentie om als eiwitbron van de toekomst te fungeren. Deze conclusie trok Rommie van der Weide over EnergieRijk tijdens het lustrum. Neemt u voor het verslag contact op met margherita.leoni@wur.nl
 
 
Europa levert ook geld op
Dit jaar vond de "Europa om de hoek", een kijkdag, plaats in onze algenkas aan de Runderweg. Onder het motto 'Europa is dichterbij dan je denkt in Flevoland' kreeg de bezoeker informatie over projecten die mede gefinancierd zijn met Europees geld. Projecten die mede gefinancierd worden door de EU hadden een stand die de bezoeker tekst en uitleg gaf over de besteding van dit geld. Van Algea Food en Fuel die in de algenkas de teelt van de algen verzorgt, was mede-eigenaar Taco Neeb aanwezig. Wat wij doen is nieuw, dus veel mensen vinden het indrukwekkend, aldus Taco. Helaas was de opkomst van de burgers uit de omgeving niet groot. Desondanks vindt Marieke Kaptijn van Provincie Flevoland deze kijkdagen belangrijk. Onder veel mensen heerst het beeld dat Europa veel geld kost en op deze manier brengen we Europa positief onder de aandacht.
 
 
Even voorstellen...
Per 27 mei is Margherita Leoni de opvolgster geworden van Jacoline Hoek. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de website van ACRRES, de verzending van de nieuwsbrieven en zorgt voor ondersteuning bij evenementen van ACRRES. Tevens kunt u bij haar terecht voor informatie en/of het boeken van een rondleiding/excursie van EnergieRijk. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 0320-291351 óf 291646.
 
 
NIEUWSBRIEF
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ACRRES?
 
 
Wageningen Eneco Provincie Flevoland