ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Nieuwe frisse huisstijl
ACRRES vierde onlangs haar eerste lustrum. De afgelopen vijf jaar waren enerverend en inspirerend met vele innovatieve ontwikkelingen. Gestart als project binnen Wageningen UR staat er inmiddels een volwassen kenniscentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen. Deze groei willen we markeren met een nieuwe huisstijl.
Het logo is gerestyled, met de de nieuwe kleurstelling willen we ook de bioraffinage een plek binnen het toepassingscentrum geven. Het blijft uiteraard niet alleen bij een nieuw logo. Zoals u kunt zien is de digitale nieuwsbrief er ook op aangepast en is de website volledig vernieuwd. Er worden regelmatig nieuwtjes geplaatst en resultaten gebracht. Houdt u de site dus in de gaten!
 
 
Nog enkele plaatsen vrij bij Energie Clinic op 28 maart
Energieopwekking in de praktijk, iets voor uw akkerbouwbedrijf? Wageningen UR PPO-AGV, ACRRES & Agroenergiek organiseren op 28 maart in Lelystad een korte introductie-cursus over energiebesparing & productie voor de akkerbouw. Tijdens deze mini-cursus is er aandacht voor de praktijkervaringen van een Agroenergiek-ambassadeur, is er een presentatie door een onderzoeker over de besparingsmogelijkheden met speciale aandacht voor de akkerbouw en is er een praktijkrondleiding langs de zonneweide, biogasinstallatie en windturbines. 
De bijeenkomst wordt gehouden van 13.00-16.00 uur. Neem voor meer informatie of om u aan te melden contact op met Margherita Leoni, tel. 0320 - 291 351. Aan uw deelname zijn verder geen kosten verbonden.
 
 
Cleantech toekomst met algenteelt, lustrum ACRRES en SER Flevoland
“20 Ton droge stof per hectare, 10 ton eiwit. Algen geproduceerd met reststromen (warmte, meststoffen en CO2) hebben nu al een enorme potentie om als eiwitbron van de toekomst te fungeren. Deze bron van eiwit zou in potentie een deel van de soja-import terug kunnen dringen.” Deze conclusie trok Rommie van der Weide over het project EnergieRijk waarvan de resultaten tijdens de conferentie ‘Op weg naar een cleantech toekomst’ werden gepresenteerd. ACRRES organiseerde deze conferentie samen met SER Flevoland ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan.
Lees meer over de potentie van algen in het nieuwsbericht op de ACRRES-site. Voor een verslag van de conferentie, stuur een mailtje naar Margherita Leoni.
 
 
Europa kijkdagen bij ACRRES
Veel initiatieven op het vlak van duurzame energie en groene grondstoffen komen mede tot stand dankzij de Europese Unie. Om geïnteresseerden te laten zien waar Europa zich sterk voor maakt, worden eens per jaar de Europa Kijkdagen georganiseerd. Dit jaar zijn deze op 10 mei. In Flevoland zijn de activiteiten geclusterd op het terrein van ACRRES en vinden op 10 mei plaats. Houd voor meer informatie www.acrres.nl in de gaten of kijk op de Europa Kijkdagen site.
 
 
Eerste ervaringen vergisten resten lelieteelt positief
In de ACRRES onderzoeksvergister zijn in de afgelopen wintermaanden met steun van de provincie Flevoland en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling als proef resten van de lelieteelt vergist. De eerste ervaringen zijn positief.
De biogasopbrengst hing nauw samen met de verhouding bolletjes - wortelresten in de partijen lelieresten. Verhoudingsgewijs veel bolletjes (en daarmee veel drogestof) resulteerde in een hogere biogasopbrengst. Voor het resultaat maakte het niet uit of er vergist werd met vers of ingekuild materiaal.
De proef is inmiddels afgerond, de resultaten worden verwerkt. Het rapport kunt u binnenkort via acrres.nl downloaden. 
 
 
Volg ons op
U ontvangt deze mailing als relatie van het ACRRES op het adres: 

Copyright © 2013 ACRRES | Afmelden
 
 
Wageningen Eneco Provincie Flevoland