ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
Seminar: Innovaties in de productie van aquatische biomassa op afvalwater
Woensdag 15 juni organiseerde ACRRES samen met ENVAQUA het seminar: Innovaties in de productie van aquatische biomassa op afvalwater.
Ongeveer 50 deelnemers kregen interessante presentaties te zien waarin de tussentijdse resultaten en de innovaties op het gebied van duurzame alternatieven voor het zuiveren van afvalwater gepresenteerd werden. Verschillende onderzoekers en partners gaven in hun presentatie antwoord op vragen als: Hoe kun je uit een waterige reststroom waarde halen? Wat kunnen bijvoorbeeld algen, waterplanten en insecten hierin betekenen?
Lees meer »
 
 
Meer waarde uit digestaat
Het praktijkcentrum van ACRRES heeft sinds kort een aantal nieuwe bewoners, het gaat hierbij om planten die zich goed thuis voelen in een badje gevuld met water en dunne fractie digestaat (DFD) uit de mestvergister. Zowel buiten in de onderzoeksvijvers als binnen in de kas wordt onderzoek gedaan naar planten die in staat zijn DFD om te zetten naar biomassa die een waarde heeft. Binnen in de kas wordt gekeken naar de waterhyacint, hoeveel DFD neemt het plantje op en hoeveel biomassa wordt er geproduceerd. 
Lees meer »

 
                            
 
 
 
Bouw windmolen
Eerste E-126 EP4 serie is door Enercon gebouwd op de testlocatie in Lelystad. Dit prototype heeft een nominaal vermogen van 4.2 MW en een ingeschatte productie van 14.8 miljoen kWh. Dit terwijl de turbine ontwikkeld is voor inland locaties met 7.5 meter per seconde wind op een ashoogte van 125 meter. De rotor is 127 meter lang. Wageningen UR is blij dat Enercon het eerste exemplaar van deze turbine op de testlocatie in Lelystad plaatst. De certificering vindt inmiddels plaats. Dit type turbine past heel goed in het nieuwe provinciale beleid en het is interessant om te weten wat de prestaties van deze turbine zullen zijn. Voor meer informatie, neem contact op met Andrea Terbijhe, 06-20404764.

                               
 
 
Combinatie van pyrolyse en co-vergisting
Sinds kort zijn we bij ACRRES bezig met iets nieuws. We bekijken in hoeverre micro-organismen uit onze covergister zich aanpassen aan een nieuwe voeding: een waterige fractie die overblijft na pyrolyse van hout. Pyrolyse is een thermochemische conversietechnologie die wordt toegepast om van meestal houtachtige biomassa pyrolyse-olie te maken, en deze kan na verdere opwerking gebruikt worden als transportbrandstof of voor verdere opwerking richting chemicaliën. Een bijproduct van pyrolyse is een waterige fractie die als voeding voor vergisters zou kunnen worden gebruikt, ware het niet dat er ook stoffen in zitten die toxisch zijn voor de aanwezige micro-organismen in de vergister. Wellicht is het mogelijk  om deze micro-organismen zich langzaam aan te laten passen aan de aanwezigheid van deze toxische stoffen, of om de micro-organismen zelfs zover te krijgen om ze om te gaan zetten naar methaan. Dit zou dit een heel interessante combinatie van thermochemische en biochemische technologie zijn, gericht op verhoogde duurzaamheid van covergisting en pyrolyse.
Lees meer »
 
 
Regionale Smart-Grid oplossingen, technisch mogelijk, maar economisch (nog) niet haalbaar 
Een overschot of tekort aan windenergie, is dat niet op te lossen? ACRRES onderzocht  directe koppeling van haar windparken aan twee dichtbij gelegen levensmiddelenbedrijven, Marfo en McCain. Technisch is het goed mogelijk om Marfo en McCain direct op de windturbines aan te sluiten. Financieel echter niet. Dit komt voornamelijk door aansluittarieven. 
Lees meer »
 
 
Aanmelden nieuwsbrief
Eenmaal per kwartaal verschijnt onze nieuwsbrief. Wilt U ook op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan via de button.
 
 
Wageningen Provincie Flevoland