ACRRES - Application Centre for Renewable RESources
Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik dan hier voor de online versie
ACRRES Header
Voor een energieke samenwerking met energieke partners!
 
ACRRES op Businesslinked
Houd uw televisie in de gaten want de komende week is ACRRES op RTL 7. Businesslinked heeft onlangs opnames gemaakt over ACRRES. Naast bioraffinage komen bijvoorbeeld algenproductie en ethanolproductie uit suikerbiet aan het woord. Graag uw aandacht voor een van deze uitzendingen.

De exacte uitzenddata zijn:
15 december 11.20 uur
16 december 13.20 uur
17 december 15.40 uur
18 december 09.20 uur
19 december 10.20 uur
 
 
Eindejaarsevenement ACRRES bedrijvennetwerk
Eenmaal per jaar organiseert het ACRRES bedrijvennetwerk een bijeenkomst, waar de deelnemers elkaar op een aangename en zinvolle wijze kunnen ontmoeten. Dit keer was dat op 3 december. Chris de Visser hield een presentatie over recente ontwikkelingen rond de PPS kleinschalige bioraffinage, waarin de nadruk ligt op bewerking vooraan in de keten. Er zijn het afgelopen jaar proeven gedaan met bioraffinage van groen blad, Stevia-extactie, maisraffinage, aquatische biomassa, suikerbietenraffinage en de winning van PHA’s. Er zijn nog steeds mogelijkheden om aan te sluiten bij de PPS. 
Read more »
 
 
ACRRES start met een suikerbietenraffinage project in Lelystad
De suikerbiet kan in Nederland op een efficiënte manier geteeld worden en is hierdoor een betaalbare grondstof voor groene chemicaliën en biobrandstoffen zoals ethanol. Binnen het ChemBeet project dat in 2015 van start gaat onderzoekt ACRRES, een initiatief van Wageningen UR, samen met een aantal partners, hoe de raffinage van suikerbieten via het concept van direct processing geoptimaliseerd kan worden.
Read more »
 
 
Elektrisch rijden!
Elektrisch rijden staat volop in de belangstelling als een duurzame vorm van vervoer. Door gunstige regelingen is het aantal elektrische auto’s explosief gestegen. De elektrische auto is tot meer dan alleen vervoer in staat. De accu kan een rol spelen in het balanceren tussen het opwekken en verbruiken van duurzaam opgewekte energie. Dit is de reden waarom ACRRES meewerkt aan een project om duurzame energie direct te linken met elektrische auto's. ACRRES attendeert u daarom graag op een onderzoek waarbij inzicht wordt gekregen in de problemen en de zaken die juist goed gaan voor berijders van elektrische auto’s. Doet u als rijder van de elektrische auto mee? U kunt een verzorgd weekend winnen, maar wees snel want 31 december sluit de enquête. Voor de enquete klik op: http://tinyurl.com/omnd4me. Voor meer informatie over het project Smart Grid in Balans, bel Andrea Terbijhe (0320-291532, andrea.terbijhe@wur.nl)
 
 
Onderzoek met minivergisters
Er worden de laatste jaren regelmatig partijen uien in vergisters verwerkt. Vaak gaat het om partijen met een matige kwaliteit als gevolg van aantastingen door ziektes zoals koprot. De vraag is of de schimmel die koprot veroorzaakt een verblijf in de vergister overleeft. Binnen het project ‘Doding koprot in vergister’ (deelproject 2 van project Teeltvoorschriften BO-20-003-030) wordt de afdoding van koprot in ui onderzocht mini vergisters. Zowel mesofiele (38 ºC) als thermofiele (55 ºC) vergisting wordt gesimuleerd. Na verschillende verblijfsduren wordt onderzocht of de koprot schimmel is gedood, door uitplaten van sclerotiën op kunstmatig medium. Het onderzoek wordt uitgevoerd door PPO in samenwerking met ACRRES in Lelystad. Meer informatie: Joanneke Spruijt.
 
 
Scholieren aan de slag met reststromen
In het project ‘Scholier zoekt waarde’ gaan scholieren van technasium opleidingen aan de slag met reststromen. Dat gebeurt binnen het Kennisprogramma Duurzaam Door Flevoland
2014-2016. In het project werken IVN Flevoland, Stichting Technasium, Plus-Ultra en ACRRES samen. Het doel van ‘Scholier zoekt Waarde’ is matches tot stand te brengen tussen technasium scholieren en ondernemers uit Flevoland op het thema verwaarding van reststromen. Scholieren gaan aan de slag met vragen van ondernemers over reststromen en circulaire economie.
Zij presenteren hun projectresultaten terug aan de ondernemer in kwestie, aan elkaar, en aan een breder publiek van bestuurders en ondernemers in Flevoland. Op 5 november is er door het projectteam een studiedag voor technasium docenten georganiseerd waarin zij geïnformeerd werden over het thema reststromen en waarin werd verteld welke potentiële ondernemers en andere opdrachtgevers uit Flevoland zich al hebben gemeld met een vraagstuk op het thema.
 
 
Kennismiddag Kansen voor veevoer met algen
In samenwerking met Nevedi en Natuur & Milieu heeft ACRRES een kennisbijeenkomst over de kansen voor algen in veevoer gehouden op 7 november 2014. Er waren zo’n 25 aanwezigen van diverse organisaties, waarbij diervoederbedrijven sterk vertegenwoordigd waren. Gestart werd met een excursie naar de algenvijvers, LED reactoren en oogstinstallaties van ACRRES. Na de excursie heeft dagvoorzitter Joke Klap (Nevedi) de bijeenkomst geopend en zijn er inleidingen over het thema gegeven door Ben Hermans (Natuur en Milieu), Douwe Zijlstra (Kelstein) en Marinus van Krimpen en Rommie van der Weide (ACRRES-WUR).
Read more »
 
 
Het ACRRES-team wenst u een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar. Wij danken u hartelijk voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Ook in het nieuwe jaar zal ACRRES streven naar een goede samenwerking op het gebied van bioraffinage en duurzame energie. Gezamenlijk met u zetten wij ons ook in 2015 in om innovatieve concepten te testen waarbij groene reststromen omgezet worden in waardevolle grondstoffen en materialen. 

Met vriendelijke groet,

Het ACRRES - team
 
 
 
 
 
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ACRRES?
U kunt zich ook via de website van ACRRES kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. www.acrres.nl
 
 
Connect with us
 
 
Wageningen Provincie Flevoland